14. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

14.04.2016
İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi 14. Olağan Genel Kurulu 30.04.2016 tarihinde saat 10.00’da Aliemiri 1. Sk. Yılmaz 2004 Apt. Kat: 1 No: 3 adresinde bulunan Şube binamızda yapılacaktır.
Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın 08.05.2016 tarihinde saat 11.00’de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda aşağıdaki gündemle toplanacaktır. 
 
Tüm üyelerimizin toplantıda hazır bulunmaları önemle duyurulur. 
 
GÜNDEM :
1. Açılış
2. Divan Oluşumu
3. Saygı Duruşu
4. Açılış Konuşması
5. Konukların Konuşması
6. Yönetim Kurulunun Faaliyet ve Mali Raporunun Okunması, 
7. Denetleme Kurulunun Denetim Raporunu Okunması   
8. Raporlar Üzerinde Görüşme 
9. Yönetim Kurulunun İbrası
10. Gelecek Dönem Tahmini Bütçenin Okunması
11. Zorunlu Organların Seçimi
12. Dilek ve Temenniler 
13. Kapanış
 
 
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
DİYARBAKIR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU