15. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

19.04.2018

 

İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu 05.05.2018 tarihinde saat 10.00’da Aliemiri 1. Sk. Yılmaz 2004 Apt. Kat: 1 No: 3 Yenişehir/DİYARBAKIR adresinde bulunan Şube binamızda yapılacaktır.
        
Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın 12.05.2018 tarihinde saat 13.00’de Bağcılar Mah. Amid Cad. 1102. Sk Toptancılar Sitesi Bağlar/DİYARBAKIR adresinde bulunan Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) konferans Salonunda aşağıdaki gündemle toplanacaktır. 
 
Tüm üyelerimizin toplantıda hazır bulunmaları önemle duyurulur. 
 
GÜNDEM

1.    Açılış
2.    Divan Oluşumu
3.    Saygı Duruşu
4.    Açılış Konuşması
5.    Konukların Konuşması
6.    Yönetim Kurulunun Faaliyet ve Mali Raporunun Okunması, 
7.    Denetleme Kurulunun Denetim Raporunu Okunması   
8.    Raporlar Üzerinde Görüşme 
9.    Yönetim Kurulunun İbrası
10.  Gelecek Dönem Tahmini Bütçenin Okunması
11.   Zorunlu Organların Seçimi
12.   Dilek ve Temenniler 
13.   Kapanış
 
 
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
DİYARBAKIR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU