İnsan Hakları Haftası

08.12.2018

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin kabul edilişinin 70.Yılında barış, adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi ileinsan onurunun korunmasını istiyoruz.

10 Aralık İHD Bildirisi

Özel Sayı yayını: https://buff.ly/2B4D3nO