İHD: 2018 yılında bölgede en az 41 çocuk yaşamını yitirdi

19.02.2019

DİYARBAKIR - İHD Diyarbakır Şubesi tarafından hazırlanan ve bir basın toplantısıyla açıklanan “2018 Yılı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Çocuk Hakları İhlalleri Raporu”da yer alan verilere göre; çatışmalı ortamdan etkilenme, resmi hata ve ihmal, mayın ve sahipsiz bırakılan patlayıcılar, çocuk işçiliği gibi kategorik konularda meydana gelen ihlallerde en az 41 çocuk yaşamını yitirdi.
 

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi tarafından hazırlanan “2018 Yılı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Çocuk Hakları İhlalleri Raporu” düzenlenen bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı. İHD Diyarbakır Şubesi’ binasında düzenlenen basın toplantısına İHD Bölge Temsilcisi Abdusselam İnceören, Diyarbakır Şube Sekreteri Yüksel Aslan Acer, Diyarbakır Şube Çocuk Komisyonu Üyesi Ercan Yılmaz ve Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Gurbet Yavuz, Yakup Güven ile Abdullah Özbey katıldı. 

Basın toplantısında açıklamada bulunan İHD Diyarbakır Şube Çocuk Komisyonu Üyesi Ercan Yılmaz, 2018 yılında da çocuklara yönelik hak ihlallerinin devam ettiğini belirterek “2018 yılı çocuklar açısından hak ihlallerinin çok fazla yaşandığı bir yıl olarak geride kalmıştır. Çocuklar, 2018 yılında anadillerinde eğitim haklarını kullanamadıkları için gelişimsel olarak olumsuz etkilendiler. Hayatı anlama ve anlamlandırma süreçlerinde desteklenmek yerine kısıtlandılar. Güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüler. Güvencesiz ve yasaya aykırı bir şekilde çalıştırıldılar. Tutuklandılar ve özgürlüklerinden mahrum bırakıldılar. Kapatıldıkları yerlerde şiddete ve işkenceye maruz kaldılar. Raporumuzun bilançosunda yer alan istatistiksel verilere baktığımızda, çocukların özellikle güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen yargısız infazlar, gözaltında ve gözaltı yerleri dışında yapılan işkence ve kötü muamele uygulamaları dikkat çekmektedir.” diye konuştu.

 
Basın metni          : bit.ly/2IARaIP  

Raporun tamamı  : https://bit.ly/2GOTmty