Açlık Grevleri Takip ve İzleme Heyeti: Tedavi Kılavuzlarına Uyulsun

29.05.2019

DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ile 90 hapishanede 3065 mahpusun sürdürdüğü açlık grevi ve ölüm orucu eylemlerinin sona ermesi ardından,  mahpusların tedaviye erişim süreçlerini gözlemeyen Açlık Grevleri Takip ve İzleme Heyeti tarafından bir basın toplantısı düzenlendi. Diyarbakır Tabip Odası, Diyarbakır Barosu, İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Diyarbakır Şubesi, Özgürlük için Hukukçular Derneği ve Diyarbakır-TUHAYDER tarafından oluşturulan kriz masası tarafından, 26 Mayıs 2019 tarihinden itibaren bölge ve Karadeniz bölgesindeki hapishanelerde yapılan gözlemlere dair yapılan basın toplantısındaki açıklamanın tam metnine, https://bit.ly/2WieEJb linkinden ulaşabilirsiniz.