Çınar'daki işkence iddialarına ilişkin inceleme raporu

19.12.2019

DİYARBAKIR- Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı köylerde gözaltına alınan kişilere yönelik işkence ve kötü muamele yapıldığına yönelik iddialar ve kentteki diğer işkence vakalarına ilişkin, İHD Diyarbakır Şubesi ve Diyarbakır Barosu tarafından ortak basın toplantısı düzenledi. Açıklamada, "Anayasada ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere göre, işkencenin mutlak olarak yasaklandığını ve bu suçun zamanaşımına tabi olmadığını buradan bir kez daha hatırlatmak istiyoruz! Bu insanlık dışı uygulamalara derhal son verilmeli, başvuranlar görevlerinden alınmalı ve işlemiş oldukları fiiller nedeniyle haklarında etkili bir yargılama yapılmalıdır.  Başta Cumhuriyet Savcıları olmak üzere tüm adli ve idari mercileri işkence ile etkin ve caydırıcı tedbirler almaya davet ediyoruz." denildi.

8 Aralık 2019 tarihinde Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Çakırtutmaz ve Kılıçkaya köylerine güvenlik güçleri tarafından gerçekleşen baskın sırasında, gözaltına alınan kişilere işkence ve kötü muamelede bulunulduğuna yönelik iddialara ve kentteki diğer işkence olaylarına ilişkin, İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi ve Diyarbakır Barosu tarafından, İHD Diyabakır Şube binasında bir basın toplantısı düzenlendi. Hazırlanan ortak basın metnini paylaşan Diyarbakır Baro Başkanı Av. Cihan Aydın "Son dönemlerde özellikle gözaltına alma/yakalama sırasında işkence, kötü muamele ve onur kırıcı davranışlar sistematik bir idari pratik haline gelmiştir. Operasyonların tamamına yakını mahkeme kararlarıyla gece saatlerinde icra edilmekte, kapı çalma uygulaması yerine kapının kırılması rutin bir uygulama haline gelmiştir" dedi. 

Basın açıklamasının tamamı 👉 https://bit.ly/35EbZd4

Ardından İHD Diyarbakır Şube YÖnetimk Kurulu Üyesi Av. Hasan Yalçın, söz konusu köylerde yapıldığı belirtilen işkence iddialarına ilişkin yapılan heyet çalışması sonucu hazırlanan raporu paylaştı. Yalçın "Çakırtutmaz ve Kılıçkaya köylerinde gerçekleştiği belirtilen işkence ve kötü muamele uygulamalarının yetkili kurumlar eşliğinde olay yerinde bir olay yeri incelemesi yapılıp mağdurların/görgü tanıklarının beyanlarının alınmasını ve araştırılmasını, işkenceye maruz kalan şahısların nezarethane giriş ve çıkışlarını gösteren kamera kayıtlarının toplanıp delil olarak saklanılmasını, mağdur kişilerin muayenelerinin ve tedavilerinin etkin bir şekilde yapılmasını,  gözaltına alınan yurttaşlardan birinin engelli diğerinin ise çocuk olduğunu hatırlatarak, tespit edilme neticesinde işkence eylemini yapan ve işkenceye göz yuman yetkililer hakkında soruşturma işlemlerinin başlanılarak kamu davası açılmasını ivedi bir şekilde talep ediyoruz. Ayrıca, işkence fiiline iştirak eden ve olası bir yürütülecek soruşturmanın şüphelisi kolluk görevlisini/görevlilerinin görevden uzaklaştırılmasını ve soruşturmanın farklı bir kolluk birimi tarafından yürütülmesini talep ederiz" diye belirtti.

Raporun tamamın 👉 https://bit.ly/2M55LeL