16. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

15.03.2021

İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi 16. Olağan Genel Kurulu 31.03.2021 tarihinde saat 10.00’da Aliemiri 1. Sk. Yılmaz 2004 Apt. Kat: 1 No: 3 Yenişehir/DİYARBAKIR adresinde bulunan Şube binamızda yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, ilgili mevzuat gereği 60 gün içinde ayrıca yapılacak bir duyuruda belirtilecek olan tarih, saat ve adreste çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündemle toplanacaktır. 

Tüm üyelerimize önemle duyurulur. 
 
GÜNDEM

1.    Açılış
2.    Divan Oluşumu
3.    Saygı Duruşu
4.    Açılış Konuşması
5.    Konukların Konuşması
6.    Yönetim Kurulunun Faaliyet ve Mali Raporunun Okunması, 
7.    Denetleme Kurulunun Denetim Raporunu Okunması   
8.    Raporlar Üzerinde Görüşme 
9.    Yönetim Kurulunun İbrası
10.  Gelecek Dönem Tahmini Bütçenin Okunması
11.   Zorunlu Organların Seçimi
12.   Dilek ve Temenniler 
13.   Kapanış

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (İHD) DİYARBAKIR ŞUBESİ