ORTAK AÇIKLAMA- HDP’nin kapatılması ve HDP üyesi milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri kentlerinde kurum ve kuruluş tarafından yapılan ortak yazılı açıklama metni

19.03.2021

KAMUOYUNA

Son dönemlerde Türkiye’nin gündemini işgal eden temel meselelerden bir olan HDP’nin kapatılması ve HDP üyesi milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin olarak görüş ve önerilerimizi sizlerle paylaşmak isteriz.

Parti kapatma konusunda Türkiye son derece dramatik bir hafızaya sahiptir. Anayasa Mahkemesinin kuruluşundan bu yana 24 siyasi parti kapatılmıştır. Son olarak 2008 yılında AKP’nin kapatılması için Anayasa Mahkemesine dava açılmıştır. Bizler demokrasiye, hukuka ve çoğulculuğa olan inancımız, ilkesel ve ahlaki tutumumuzun gereği o dönemde AKP’nin kapatılmasına karşı çıkmış, bu görüşümüzü de kamuoyuyla paylaşmıştık. Bundan tam 13 yıl önce, 19 Mart 2008 tarihinde AKP’nin kapatılmasıyla ilgili kamuoyuyla paylaştığımız ve halen güncelliğini koruyan görüşlerimizin bir bölümünü sizlerle paylaşmak isteriz;    

"Türkiye'nin demokratikleşmesinin en etkili yolunun, AB üyeliği yolunda gerçekleştirilmesi gereken reformlar olduğunu hatırlayarak, duraksayan, geri bırakılan reform süreci kararlı bir irade ile yeniden programlandırılmalıdır. Siyasi partiler ve seçim kanunları derhal TBMM gündemine alınarak, demokratik bir hale getirilmeli, siyasi partilerin yargı erkinin, keyfi, siyasi ve denetimi mümkün olmayan takdir hakkı ile kapatılmasının önüne geçecek bir düzenlemeye kavuşturulmalıdır. Türkiye'de gerçek demokrasi isteyen çevrelerin işbirliği ile Türkiye'nin temel sorunlarının çözümüne cevap verecek bir içerikle en kısa zamanda yeni sivil bir anayasanın hazırlanması için çalışmalar hızlandırmalıdır". 

Seçim ve demokrasi birbirinin ayrılmaz iki parçasıdır. Hiç kuşkusuz demokrasinin en önemli nişanesi seçimdir.  Bölgemizdeki birçok il ve ilçe, 2016 yılından beri, seçilmiş belediye başkanlarının yerine merkezi yönetim tarafından kayyum olarak atanan vali ya da kaymakamlar tarafından yönetilmektedir. Genel bir uygulama haline gelen kayyum uygulaması demokrasiye olan inancı zayıflatmıştır. Geçmiş tecrübelerimizle de sabit olduğu üzere, siyasi partileri kapatmak suretiyle siyaset kurumunu güçsüzleştirmek ve etkisiz hale getirmek, ülkemizi demokratik değerlerden ve nihai hedef olan Avrupa Birliği üyeliğinden daha da uzaklaştıracağı gibi aynı zamanda siyaset dışı araçların daha da güçlenmesine yol açacaktır. 

Biz aşağıda imzası bulunan STK’lar ve meslek örgütleri olarak; parti kapatma ve milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasının ülkemize bir yarar sağlayamayacağını, pandeminin etkisiyle artan ekonomik sorunları daha da ağırlaştıracağını, çoğulculuk ve hukuk devleti ilkesi açısından da kırılmalara yol açacağını düşünüyor ve değerlendiriyoruz. Bu nedenle siyaset kurumunu denklem dışına itecek uygulamalardan vazgeçilmeli, ekonomik, sosyal ve insan hakları alanındaki reformlara öncelik ve hız verilmesinin ülkemizin ve tüm yurttaşlarımızın yararına olacağı kanısındayız.       

Anayasa Mahkemesinin HDP hakkında açılan kapatma davasına ilişkin olarak, AİHM’in daha önce birçok parti kapatma davasında ortaya koyduğu kriterleri dikkate alarak kapatma talebini reddetmelidir. Türkiye’nin geleceği için önemsediğimiz bu görüş ve taleplerimizin dikkate alınmasını temenni ediyoruz. Bizler, hukuk başta olmak üzere ekonomik ve sosyal alanda yapılacak reformlar konusunda görüş ve önerilerimizi de paylaşmaktan memnuniyet duyacağız. 
Saygılarımızla.


İMZACILAR


BAROLAR
Adıyaman Barosu
Ağrı Barosu
Batman Barosu
Bingöl Barosu
Bitlis Barosu
Dersim Barosu
Diyarbakır Barosu
Hakkari Barosu
Mardin Barosu
Muş Barosu
Siirt Barosu
Şırnak Barosu
Urfa Barosu
Van Barosu

TİCARET VE SANAYİ ODALARI
Cizre Ticaret ve Sanayi Odası
Diyarbakır Ticaret Borsası
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 
Muş Ticaret ve Sanayi Odası
Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası
Van Ticaret ve Sanayi Odası

SMMMO
Diyarbakır Mali Müşavirler Odası
Van Mali Müşavirler Odası
Bitlis  Mali Müşavirler Odası

TABİP ODALARI
Diyarbakır Tabip Odası
Ağrı Tabip Odası
Siirt Tabip Odası
Bitlis Tabip Odası
Mardin Tabip Odası
Şanlıurfa Tabip Odası 
Van-Hakkari Tabip Odası
Batman Tabip Odası
Şırnak Tabip Odası

KESK
Diyarbakır    AMED EĞİTİM SEN 1-2-3 ŞUBELER
Diyarbakır    TARIM ORKAM SEN
Diyarbakır    HABER SEN
Diyarbakır    TÜMBELSEN
Diyarbakır    BES
Diyarbakır    YAPI YOL SEN
Diyarbakır    BTS
Diyarbakır    SES
Diyarbakır    ESM
Gaziantep    Eğitim Sen
Gaziantep    SES
Gaziantep    BES
Gaziantep    TÜMBELSEN
Gaziantep    HABER SEN
Urfa    Eğitim Sen
Van    EĞİTİM SEN
Van    TÜMBELSEN
Van    HABER SEN
Van    SES
Van    TARIM ORKAM SEN
Van    BES
Van    YAPI YOL SEN
Van    BTS
Dersim    EĞİTİM SEN
Dersim    SES
Dersim    BES
Dersim    TÜMBELSEN
Adıyaman    EĞİTİM SEN
Adıyaman    SES
Adıyaman    BES
Adıyaman    TARIM ORKAM SEN
Adıyaman    HABER SEN
Hakkari    TÜMBELSEN
Hakkari    EĞİTİM SEN
Hakkari    SES
Hakkari    BES
Hakkari    TARIM ORKAM SEN TEMSİLCİLİĞİ
Hakkari    YAPI YOL SEN TEMSİLCİLİĞİ
Bingöl    EĞİTİM SEN
Şırnak     EĞİTİM SEN 
Şırnak    TARIM ORKAM SEN
Şırnak    HABER SEN
Şırnak    TÜMBELSEN
Şırnak    BES
Şırnak    YAPI YOL SEN
Şırnak    BTS
Şırnak    SES
Şırnak    ESM

TMMOB
Diyarbakır    TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ
Diyarbakır    TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ
Diyarbakır    TMMOB MİMARLAR ODASI DİYARBAKIR  ŞUBESİ
Diyarbakır    TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ
Diyarbakır    TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ
Diyarbakır    TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ
Diyarbakır    TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ
Diyarbakır    TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ
Diyarbakır    TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ
Diyarbakır    TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Diyarbakır    TMMOB PEYZAJ MİMARLARI DİYARBAKIR İL TEMSİLCİLİĞİ
Diyarbakır    TMMOB İÇ MİMARLARLAR ODASI DİYARBAKIR İL TEMSİLCİLİĞİ
Diyarbakır    TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR İL TEMSİLCİLİĞİ
Diyarbakır    TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR İL TEMSİLCİLİĞİ
Diyarbakır    TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR İL TEMSİLCİLİĞİ
Batman    TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ
Batman    TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ
Batman    TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ
Batman    TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ
Batman    TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ
Batman    TMMOB MİMARLAR ODASIBATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ
Şanlıurfa    TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ
Şanlıurfa    TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ
Şanlıurfa    TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ
Şanlıurfa    TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ŞANLIURFA ŞUBESİ
Şanlıurfa    TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ
Van    TMMOB MİMARLAR ODASI VAN ŞUBESİ
Van    TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI VAN ŞUBESİ
Van    TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI VAN ŞUBESİ
Van    TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI VAN İL TEMSİLCİLİĞİ
Van    TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI VAN İL TEMSİLCİLİĞİ
Van    TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI VAN İL TEMSİLCİLİĞİ
Van    TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI VAN İL TEMSİLCİLİĞİ
Van    TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI VAN İL TEMSİLCİLİĞİ
Van    TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI VAN İL TEMSİLCİLİĞİ
Van    TMMOB İÇ MİMARLAR ODASI VAN İL TEMSİLCİLİĞİ
Mardin    TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MARDİN ŞUBESİ
Mardin    TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ
Mardin    TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ
Mardin    TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ
Mardin    TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ
Mardin    TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ
Hakkari    TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI HAKKARİ İL TEMSİLCİLİĞİ
Hakkari    TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI HAKKKARİ İL TEMSİLCİLİĞİ
Hakkari    TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HAKKARİ İL TEMSİLCİLİĞİ
Hakkari    TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI HAKKARİ İL TEMSİLCİLİĞİ
Malatya    TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ
Malatya    TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ
Malatya    TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ
Malatya    TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ
Elazığ    TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ
Elazığ     TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ
Şırnak    TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ŞIRNAK İL TEMSİLCİLİĞİ
Şırnak    TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ŞIRNAK İL TEMSİLCİLİĞİ
Şırnak    TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI CİZRE TEMSİLCİLİĞİ
Şırnak    TMMOB MİMARLAR ODASI ŞIRNAK İL TEMSİLCİLİĞİ
Siirt     TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SİİRT İL TEMSİLCİLİĞİ
Siirt    TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SİİRT İL TEMSİLCİLİĞİ
Siirt    TMMOB MİMARLAR ODASI SİİRT İL TEMSİLCİLİĞİ
Tunceli    TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI TUNCELİ İL TEMSİLCİLİĞİ
Tunceli    TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TUNCELİ İL TEMSİLCİLİĞİ
Tunceli    TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TUNCELİ İL TEMSİLCİLİĞİ
Tunceli    TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI TUNCELİ İL TEMSİLCİLİĞİ
Bingöl    TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BİNGÖL İL TEMSİLCİLİĞİ
Bingöl    TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BİNGÖL İL TEMSİLCİLİĞİ
Adıyaman    TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ADIYAMAN İL TEMSİLCİLİĞİ
Bitlis    TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİTLİS İL TEMSİLCİLİĞİ
Bitlis    TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI TATVAN TEMSİLCİLİĞİ

İHD ŞUBELERİ 
İHD Adıyaman Şubesi
İHD Ağrı Şubesi
İHD Batman Şubesi
İHD Bitlis Şubesi
İHD Dersim Şubesi
İHD Diyarbakır Şubesi
İHD Erzurum Şubesi
İHD Gaziantep Şubesi
İHD Hakkari Şubesi
İHD Kahramanmaraş Şubesi
İHD Kars Şubesi
İHD Malatya Şubesi
İHD Mardin Şubesi
İHD Siirt Şubesi
İHD Şanlıurfa Şubesi
İHD Van Şubesi
İHD Şırnak Şubesi

 

Rosa Kadın Derneği
TİHV Diyarbakır Temsilciliği
HAK İnisiyatifi Diyarbakır Temsilciliği
Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Genel Merkezi
Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Amed Şubesi
Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Van Şubesi
DİSK Diyarbakır Bölge Temsilciliği
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Diyarbakır Şubesi
DİSİAD-Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği
GÜNTİAD, Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği 
DOGÜNKAD.-Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği
VOSİAD-Van Organize Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği
Van Girişimci İş İnsanları Derneği
Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası
Van ÇEVDER-Tarihi Eserleri Koruma Araştırma ve Geliştirme Derneği
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği Adıyaman Şubesi
Demokratik Alevi Derneği Adıyaman Şubesi
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Adıyaman Şubesi
Adıyaman Ferhat Derneği