YAZILI AÇIKLAMA-Diyarbakır'daki ev baskınları ve gözaltı işlemlerine ilişkin

25.05.2021

BASINA VE KAMUOYUNA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 24 Mayıs 2021 tarihinde sabah saatlerinde kolluk tarafından düzenlenen ev baskınlarında, aralarında siyasi parti yönetici ve üyeleri ile sivil toplum örgütü yöneticilerinin de bulunduğu yaklaşık 30 kişi gözaltına alınmış ve 25.05.2021 tarihi itibari ile halen gözaltında tutulmaktadır. 

Güvenlikçi politikaların yargıya konu edilerek başta HDP ve DBP olmak üzere siyasi partilere ve sivil toplum örgütlerine yönelik gerçekleşen bu tür operasyonlar, son yıllarda yaygınlık kazanmış ve sistematik bir hale getirilmiştir. Gece yarısı veya sabahın erken vaktinde kişilerin evlerine yönelik düzenlenen kolluk operasyonları yaygınlaşmakta ve sistematik bir hal almaktadır. Bu durumun uluslararası sözleşmeler ve anayasal güvence altında olan siyasi faaliyette bulunma hakkının, düşünce ve ifade özgürlüğü hakkının, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlaline yol açtığını hatırlatmak isteriz. 

Kürt meselesinin demokratik çözümüne katkısı tartışılmaz siyasi partilerde siyaset yapan/yapmış insanların, yine demokratik yaşamın temelini oluşturan ve hak odaklı faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin yönetici ve üyelerine yönelik gözaltı ve tutuklamalarda bulunulması, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün ihlalidir. Bu durum aynı zamanda kişi özgürlüğü ve güvenliğinin de ne denli bir tehdit altına olduğuna işaret etmektedir. Soruşturma hakkında kısıtlılık kararı verilmiş olması nedeni ile yakınlarına ve avukatlarına gözaltı nedenlerinin bildirilmemiş olması soruşturmanın hukuki olarak yürütülmediğini, adil yargılama ilkelerinin çiğnendiğini göstermektedir. 

İHD Diyarbakır Şubesi olarak sürekli ifade ettiğimiz gibi, Türkiye’nin demokrasi ve hukuk anlayışına zarar veren, adalet duygusunu zayıflatan bu ve benzeri soruşturmaların sona erdirilmesini ve soruşturma kapsamında gözaltında bulunanların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (İHD)
DİYARBAKIR ŞUBESİ