16.GENEL KURUL DUYURUSU

11.06.2021

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’nin 16. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmek üzere 31.03.2021 tarihinde Ali Emiri 1. Sok Yılmaz 2004 Apt. Kat:1 No:3 Yenişehir/Diyarbakır adresinde bulunan dernek binasında saat 10:00’de toplanılmıştır. Yapılan yoklama sonucunda toplantıya kayıtlı üyelerin katılımlarının çoğunluğu oluşturmadığı tespit edilerek tutanak altına alınmıştır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığından toplantının ertelenmesine ve 2. toplantının çoğunluk aranmaksızın 22.05.2021 tarihinde Cumartesi Günü Saat 13:00'da Diyarbakır Barosu Tahir Elçi Konferans Salonu'nda yapılmasına karar verilmiştir.

22 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanılan 16.Genel Kurul Toplantısı, Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları kapsamında 16 Mayıs 2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge nedeniyle genel kurul tarihi ertelenmiştir. 

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’nin 16. Olağan Genel Kurul ikinci toplantısı çoğunluk aranmaksızın 19 Haziran 2021 tarihinde Cumartesi Günü saat 11:00'de Diyarbakır Barosu Tahir Elçi Konferans Salonu'nda aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir. 

Tüm üyelerimize önemle duyurulur. 
 
GÜNDEM

1.    Açılış
2.    Divan Oluşumu
3.    Saygı Duruşu
4.    Açılış Konuşması
5.    Konukların Konuşması
6.    Yönetim Kurulunun Faaliyet ve Mali Raporunun Okunması, 
7.    Denetleme Kurulunun Denetim Raporunu Okunması   
8.    Raporlar Üzerinde Görüşme 
9.    Yönetim Kurulunun İbrası
10.  Gelecek Dönem Tahmini Bütçenin Okunması
11.   Zorunlu Organların Seçimi
12.   Dilek ve Temenniler 
13.   Kapanış

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (İHD) DİYARBAKIR ŞUBESİ