BASINA ve KAMUOYUNA- Cezasızlık Politikalarını Kabul Etmiyoruz!

21.12.2021

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 21 Kürt yurttaşın kaçırılarak infaz edilmesine ilişkin açılan JİTEM davasında, dönemin Cizre İlçe Jandarma Komutanı emekli Albay Cemal Temizöz’ün de aralarında bulunduğu sekiz sanığa verilen beraat kararını onamıştır.

Yine 2005 tarihinde Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Umut Kitabevinin bombalanmasın ilişkin olayda suçüstü yakalan, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar BÜYÜKANIT tarafından “İyi Çocuklar” olarak tanınan sanıklar hakkında beraat kararı verilmiştir.

Ülke tarihinin her döneminde siyasi iktidarların ve devletin vesayeti altında olan yargı mekanizması maalesef cezasızlık politikasında ısrar etmektedir. Özellikle kolluk görevlilerinin devlet politikası çerçevesinde, bölgede karışmış oldukları suçlara ilişkin yapılan yargılamalarda, ne yazık ki cezasızlık politikası bir gelenek haline gelmiş; devleti ve suça bulaşmış kamu görevlilerini aklama mercii haline gelmiştir. Geçmişle yüzleşmek, maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi, faillerin cezalandırılması ve adaletin tesisi için cezasızlık politikasından vazgeçilmeli, evrensel hukuk normları çerçevesinde hareket edilmeli, karanlık ve katliam dolu geçmişle yüzleşilmelidir!

İnsan Hakları Derneği
Diyarbakır Şubesi