Diyarbakır’da yaşanan saldırılara dair basın açıklaması

30.06.2024

Diyarbakır’da yaşanan saldırılara dair basın açıklaması

İnsan Hakları Derneği (İHD), Diyarbakır’da bazı gruplar tarafından son bir ayda gerçekleşen saldırılara karşı Diyarbakır Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya Eş Genel Başkanlarımız Eren Keskin ve Hüseyin Küçükbalaban, İHD MYK Üyeleri, İHD şube başkanları ve yöneticileri katıldı.

Açıklama öncesi konuşan İHD Eş Genel Başkanı Hüseyin Küçükbalaban şunları söyledi: “Diyarbakır’da toplumsal-sosyal yaşama yönelik bir takım paramiliter güçlerin saldırılarına tanık oluyoruz. Bütün herkes için insan haklarını savunmaya devam edeceğiz. Bu coğrafya 90’lı yıllarda faili meçhullerin merkezi halindeydi. Bu saldırıları gerçekleştirenlerden biri, “ağ babalarınızı öldürdük, daha mezarları belli değil” diyor. Bu dil devlet tarafından dikkate alınmalıdır. 

Biz daha dün kayıplar için 803’ü hafta eylemimizi gerçekleştirdik. Burada her gün bir kaybın akıbetini soruyoruz. Bu kadar faili meçhul varken, devletin bu söylemde bulunanları gözaltına alıp, kimleri öldürdünüz, kim öldürdü diye sorması gerekmez mi? Bütün yetkilileri göreve davet ediyoruz.”

Ardından İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin ise şunları söyledi: “Bizler İnsan Hakları Derneği olarak yıllarca militarizmin dindarlara ve başörtülü kadınlara yönelik baskıları kınadık, eylemlere katıldık.  Dini inancın veya inançsızlığın tamamen kişinin kendisiyle ilgili bir mesele olduğunu düşünüyoruz. Herkes inanmak ya da inanmamak konusunda özgür olmalı. Ama 90’larda birçok insanımızı katleden bir zihniyetin yeniden ortaya çıktığını görüyoruz. Bugün başka bir yöntemle ve devlet korumasında ortaya çıktılar. İşletmeleri bastılar, dans eden insanlara saldırdılar, yaraladılar, havuza giren insanları özellikle kadınları engellemeye çalıştılar. Bunlar bize sökmez. Biz herkesin inancı doğrultusunda özgürce yaşamasını savunan bir örgütüz. Bugün LGBT+ların onur gününü. Siyasal İslamı temel alan bu tetikçi anlayışın kadınlar ve LGBT+lar için büyük bir baskı aracıdır. Devlete sesleniyoruz; vazgeçin, yapmayın, acısını çok çektik artık çekmek istemiyoruz.”

İHD Diyarbakır Şubesi Başkanı Ercan Yılmaz ise basın metnini okudu. Yılmaz, “Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış; farklı kültür, inanç ve yaşam tarzına sahip toplulukların bin yıllardır bir arada yaşadığı kentimizde son dönemlerde bazı gruplar tarafından; kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi yaşamayan toplumsal kesimlere yönelik saldırılar artmış, toplumsal barışa ve kentteki ortak yaşam kültürüne zarar verecek boyutlara ulaşmıştır. Toplumsal barışı zedeleyen bu baskıcı ve saldırgan yönelimler, toplumda derin kaygılara neden olmakta, geçmişin travmasını halen yaşamakta olan halkımızda ciddi endişelere yol açmaktadır.

Değerli Basın Emekçileri;

Bildiğiniz üzere kentimizde “Caz Piknikleri” düzenleyerek sanata dair farkındalık oluşturmaya çalışan dans etkinliği katılımcılarının Tema Park’ta yaptıkları etkinliğe 09.06.2024 tarihinde kalabalık bir grup tarafından sözlü ve fiziki saldırıda bulunulmuş ve maalesef bazı katılımcılar bu saldırılar sonucunda yaralanmışlardı. Saldırgan grup, söz konusu sanat etkinliğinin kamuya açık alanda yapılmasını saldırıya gerekçe yapmış ve bu tutumunu açıkça savunmaktan geri durmamıştı. 

Yine geçtiğimiz hafta kentimizde bulunan bazı özel işletmelere, İsrail’i protesto gösterileri adı altında bazı grupların tekbir getirerek ve sloganlar atarak girdiği, iş yerinde bulunan çocuklar başta olmak üzere insanların büyük bir korku ve panik ile kaçtığı görüntüler kamuoyuna yansımıştı. Daha sonra ortaya çıkan görüntülerden kolluğun, göstericileri engellemeye dönük bir çaba içerisinde olmadığı da anlaşılmıştı.

Yakın zamanda gerçekleşen bu ve benzeri eylem ve saldırılar karşı derneğimiz ve kentimizde faaliyet gösteren sivil toplum kurumları tarafından defalarca sağduyu çağrısı yapılmış ve yetkililerin de önlem alma gerekliliği ısrarlı şekilde ifade edilmiştir. Tüm bu çaba ve çağrılarımıza rağmen toplumsal barışı zedeleyen bu saldırılar ne yazık ki son bulmamıştır.

Son olarak 27 Haziran 2024 tarihinde kentimizdeki bir site havuzunun kadın ve erkekler tarafından karma biçimde kullanılması saldırıya gerekçe yapılmış; aynı sitede yaşayan bir grup tarafından ortak havuzu kullanmak isteyen site sakinlerine karşı fiziki ve sözlü saldırıda bulunulmuştur. Saldırgan grup üyeleri, site sakinlerini kast ederek “Sizin ağa babalarınızı öldürmüşüz, daha mezar yerleri belli değil” diyerek hem 90’lı yıllarda yaşanan faili meçhul siyasi cinayetleri sahiplenmiş, hem de aynı tür cinayetleri işleyebilecekleri konusunda insanları tehdit etmişlerdir. 

Değerli Basın Emekçileri;

90’lı yıllarda çok sayıda Kürt aydın, insan hakları savunucusu, siyasetçi ve sivil insan gözaltlarında zorla kaybedilmiş veya faili meçhul siyasi cinayetlere kurban gitmiştir. Bölgemizde yaşanan bu zorla kaybetmeler ve siyasi cinayetler büyük toplumsal travmalara neden olmuş; bu travma ve yaraların oluşturduğu acılar halen sürmektedir. Yakınlarını kaybeden Cumartesi İnsanları ve Kayıp yakınları yıllardır alanlara çıkarak yakınlarının akıbetlerini sormakta, faillerin tespit edilip cezalandırılmalarını talep etmektedirler. Katledilen veya zorla kaybedilen insanlar;  sadece kendi aileleri açısında değil, bütün Kürtler için, vicdan sahibi bütün insanlar için büyük bir acıyı, tutulamayan bir yası sembolize etmektedirler. Bu sebeple, 90’lı yılların karanlığını hatırlatan, insanları bu cinayetleri tekrarlamakla tehdit eden bu yaklaşım hiçbir şekilde kabul edilemez.  90’lı yıllarda bölgemizde paramiliter gruplar tarafından işlenen cinayetler göz önüne alındığında söz konusu tehditler; kamuoyu tarafından, anlık öfkeyle ve öylesine sarf edilmiş birkaç söz olarak algılanmamaktadır. Dolayısıyla failler hakkında tutuklama tedbirine başvurulması ve bu suça iştirak etmiş failler hakkında açılmış olan soruşturmanın da etkili bir biçimde yürütülmesi gerekmektedir. 

Değerli basın emekçileri, 

Bin yıllardır farklı kimliklerin bir arada yaşadığı kentimizin; yaşam alanlarına ve yaşam biçimlerine müdahale eden yaklaşımlarla gündeme gelmiş olması tarafımızda derin bir kaygıya neden olmaktadır. 

İnsan Hakları Derneği olarak; son dönemlerde şiddet içeren saldırıları özgürlüklere açık bir müdahale olarak gördüğümüzü belirterek;  toplumsal barışın sağlanması, bir arada yaşama kültürünün geliştirilmesi, farklı etnik grup, inanç ve siyasi görüşten insanların barış içerisinde ortak yaşamı inşa edebilmeleri için mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz.”

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ