Hilal Kar'ın faili yakalanıp cezalandırılmalı

05.07.2024

BASINA VE KAMUOYUNA

Değerli Basın Emekçileri


Bugün burada, 23 Haziran 2024 tarihinde işe gitmek için evden çıkan 1991 doğumlu Hilal Kar'ın dini nikahlı olduğu belirtilen eşi Mehmet Demirhan tarafından ateşli silahla katledilmesine karşı bir aradayız. Hilal Kar, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesinde 5 yaşındaki oğlu ile yaşamakta ve geçimini sağlamak için bir alışveriş merkezinde çalışmaktadır. Fail Mehmet Demirhan, Hilal’e uzun süre boyunca sistematik şiddet uygulamış ve işten ayrılması için baskı kurmuştur. Ayrıca Hilal’i kendisini şikayet etmesi halinde ölümle tehdit etmiştir.  23 Haziran’da evden işe gitmek için çıkan Hilal, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 798'inci Sokak'ta fail Mehmet Demirhan tarafından ateşli silahla katledilmiş, fail olay yerinden kaçmıştır. Hilal Kar’ın ailesiyle yaptığımız görüşmede, fail Mehmet Demirhan’ın 5 yaşındaki müşterek çocuğu Argeş’i de kaçırdığı belirtilmiştir.  


Sonuç olarak, fail Mehmet Demirhan, silahlı olarak olay yerine gelmiş ve Hilal Kar'ı “planlı ve tasarlayarak ” öldürmüştür. Bu olayın ardından, çiftin 5 yaşındaki müşterek çocuğu Argeş'ten de şu an haber alınamamaktadır. Aile, Argeş'in bulunması için Çocuk Şubeye başvuruda bulunmuşsa da "Cinayet Şube ile ters düşeriz" gerekçesiyle herhangi bir işlem yapılmamıştır. Mehmet Demirhan'ın uyuşturucu kullanımı ve sabıkası olduğu da bilinmektedir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda 13 gündür failin yakalanmaması ve 5 yaşındaki çocuğa ulaşılmaması etkin bir soruşturmanın yürütülmediğini göstermektedir. Çocuğun fiziki ve psikolojik durumu açısından hayati tehlikesinin olabileceği endişemiz artmıştır.
Bu olay, kadınların iradesini yok sayan ve kendi hayatlarına dair karar almalarına tahammül edemeyen bir zihniyetin ürünüdür. Çünkü kadınlar, kendi hayatları ile ilgili kararlar aldıklarında, egemen eril anlayışın tahakküm ve baskı ile kurduğu, kadını iradesiz ve obje olarak konumlandıran bu sistemin temelleri sarsılacak ve yıkılacaktır. Şiddetsiz bir dünya için kadınların barışı haykırdığı bir tahayyül doğacaktır.


6284 sayılı Kanunu etkin uygulamayan, İstanbul Sözleşmesi'nden tek taraflı çekilen devlet ile yargılama süreçlerinin cezasızlıkla sonuçlandığı ve cezasızlığı ilke edinen yargının sorumluluğunu yerine getirmediği, bunun da failleri cesaretlendirdiği açıktır.
Kadına yönelik şiddet, sadece bireysel trajediler yaratmakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal yapının da çürümesine neden olur. Bu tür şiddet olayları, toplumda kadınların güvende olmadıkları bir ortam yaratır ve kadınların hayatlarının her alanında eşit haklara sahip olma mücadelelerini zorlaştırır. Kadınlar, kendilerini ifade etme ve kendi hayatlarını yönetme haklarına sahip olmalıdır. Her kadının güvenle yaşayabileceği, şiddetin hiçbir türüne maruz kalmayacağı bir toplum inşa etmek, hepimizin ortak sorumluluğudur.


Bu bağlamda, kadına yönelik şiddetle mücadele sadece kadınların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olmalıdır. Eğitim sisteminden başlayarak toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin kazandırılması, yargı süreçlerinde adaletin sağlanması ve cezasızlık politikalarının sona erdirilmesi gerekmektedir. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için hem yasal düzenlemeler hem de toplumsal farkındalık kampanyaları önemlidir. Medyanın rolü de bu noktada kritiktir; şiddeti romantize etmeyen, mağdurları suçlamayan ve kadınları güçlendiren bir dil kullanılmalıdır.


Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin tamamen sona ermesi ve toplumsal algının değişmesi için topyekûn bir mücadele; devletin, sivil toplumun ve bireysel aktivizmin vazgeçilmez bir parçası olmalıdır.


Şiddetle Mücadele Ağı olarak;
Cezasızlık politikalarının önüne geçilmesi için hızlı ve etkin bir soruşturma yürütülerek, failin derhal yakalanması, çocuğun üstün yararı gözetilerek koruma altına alınması ve adil bir yargılama sürecinin yürütülmesi gerektiğini hatırlatır, Hilal Kar'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz.

Bu vesileyle sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna duyururuz.


DİYARBAKIR ŞİDDETLE MÜCADELE AĞI BİLEŞENLERİ