İNSAN HAKLARI EĞİTİM SEMİNERLERİ

06.10.2016

İNSAN HAKLARI EĞİTİM SEMİNERLERİNE KATILIM ÇAĞRISI

İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi tarafından 15 Ekim 2016- 21 Ocak 2017 tarihleri arasında, İnsan Hakları Eğitimi programı düzenlenecektir. Her hafta Cumartesi günleri saat 13:00-17:30 arasında ve seminerler şeklinde düzenlenecek program önceden belirlenmiş metinlerin okunması ve derste tartışılması şeklinde yürütülecektir. Toplam 13 hafta (her hafta 2 konu) sürecek olan eğitimler, alanlarında yetkin akademisyen, aktivist ve insan hakları savunucuları tarafından verilecektir.

Her seminer, yaklaşık 1 saat sunum ve 1 saat tartışma olmak üzere ortalama 2 saatten oluşmaktadır. Seminerlere katılım önceden alınacak başvurulara göre ve sınırlı sayıda tutulacaktır. Katılımcıların, seminerler boyunca her haftanın konusu ile ilgili belli metinleri önceden okuyarak seminerlere gelmesi beklenmektedir. Seminerler bittikten sonra katılımcılardan makale, kısa araştırma, derleme yazı, değerlendirme yazısı gibi üretimler yapmaları istenecektir. Üretimler, nitelik ve niceliklerine göre incelendikten sonra derleme kitap veya bağımsız metinler şeklinde değerlendirilebilecektir. Katılım ücretsiz olup, zorunlu sağlık sorunları gibi engeller olmadıkça devam mecburiyeti taşımaktadır.

itimler İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'nde, Vedat Aydın İnsan Hakları Akademisi salonunda yapılacaktır.

Program içeriği aşağıdaki gibidir:

1. İnsan Hakları’na Giriş - Temel Kavramlar, Tartışmalar, Süreçler

2. Ulusal ve Uluslararası Sözleşmelerin Eleştirel Yeniden Okuması ve Cezasızlık

3. İnsan Hakları Literatürüne ve Kurumlarına Eleştirel Yaklaşımlar

4. İnsan Hakları Örgütleri ve Çalışmaları

5. Türkiye ve Kürdistanda İnsan Hakları Mücadelesinin Tarihi

6. İnsan Hakları ve Ulusal Haklar: Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı

7. İnsan Hakları Eylem ve Etkinlik Repertuarı

8. Basın ve İfade Özgürlüğü

9. İnanç Özgürlüğü

10. Dil Hakları

11. Çocuk Hakları

12. Kadının İnsan Hakları

13. LGBTİ Hakları

14. Eğitimde İnsan Hakları

15. Engelli Hakları ve İhlaller

16. Sosyal Haklar (İşçi-Emekçi Hakları ve Emeğin Sömürüsü - İşyerinde İnsan Hakları)

17. Tutuklu ve Hükümlü Hakları ve Cezaevlerinde Hak İhlalleri

18. Göçmen ve Sığınmacı Hakları

19. Edebiyatta İnsan Hakları Teması

20. Sinemada İnsan Hakları Teması

21. Sivil İtaatsizlik ve Eleştirisi & Politik şiddet

22. İnsan Hakları Mücadelesinde Yenilikçi/Görsel Yöntemler

23. Ulusal ve Uluslararası Düzeyde İnsan Hakları Örgütleri İktidar İlişkisi

24. Sağlık Hakkına Erişim ve Karşılaşılan Sorunlar

25. Çevre Hakkı ve İnsan Hakları

26. İnsan Hakları Derneği Deneyimi

27. Ayrımcılık Yasağı

28. Yaşam Hakkı ve İşkence Yasağı

Programa katılım başvuru usulüne göre belirlenecektir. Başvuru süresi dolduktan sonra yapılacak değerlendirmeye göre tüm başvurucular telefonla aranıp bilgilendirilecektir.

Katılmak için lütfen linkteki formu en geç 10 Ekim 2016, saat 17:00'ye kadar doldurunuz.

https://goo.gl/forms/MyHoKdXd5usS7bCA2