16. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

01.04.2021

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’nin 16. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmek üzere 31.03.2021 tarihinde Ali Emiri 1. Sok Yılmaz 2004 Apt. Kat:1 No:3 Yenişehir/Diyarbakır adresinde bulunan dernek binasında saat 10:00’de toplanılmıştır. Yapılan yoklama sonucunda toplantıya, derneğimize kayıtlı üyelerin katılımlarının çoğunluğu oluşturmadığı tespit edilmiştir. 

Yeterli çoğunluk sağlanamadığından toplantının ertelenmesine ve 2. toplantının çoğunluk aranmaksızın 22.05.2021 tarihinde Cumartesi Günü Saat 13:00'da Diyarbakır Barosu Tahir Elçi Konferans Salonu'nda yapılmasına karar verilmiştir. 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (İHD) DİYARBAKIR ŞUBESİ